Kennedy Catholic High School, Varsity

Hermitage, PA