Archbishop Stepinac High School, Varsity

White Plains, NY